אפליקציית fit

פרוייקט סטודנטיאלי בו התבקשנו לאפיין ולעצב אפליקציה המעניקה שירות חדש